Entrades

Problemes tractats / Problemas tratados

Imatge
Depressió. Ansietat. Insomni.
Obsessions.Traumes. Pèrdues de memòria. Problemes de conducta Dolor crònic i fatiga. Dificultats d'atenció i concentració   

Conflictes de parella. Dependències  


Edats: Nens, adolescents, adults i persones grans

Atenció a la diversitat funcional 

I també: tallers, cursos, xerrades🌼🌼🌼🌼
Depresión. Ansiedad. Insomnio
Obesiones. Traumas. 
Pérdidas de memoria. Problemas de comportamiento 
Dolor crónico y fatiga. Problemas de atención y concentración 

Conflictos de pareja. Dependencias Edades: Niños, adolescentes, adultos y personas mayores

Atención a la diversidad funcional 


Y también: talleres, cursos, charlas


Currículum

Imatge
Clara Esquena i Freixas
Psicòloga clínica
M. 656697441
claraesq@gmail.com
C/ Josep Joan, 10 (Palamós)
www.clarapsicologia.blogspot.com.es 

Directoris: Psico.orgMundopsicologos.orgPsicólogos en Girona Doctoralia España

FORMACIÓ ACADÈMICA (CAT)


 Publicació de l'article: Una dona que treballa en el món de la prostitució. Un cas d'estrès amb atacs de pànic.Avenços en Psicologia Clínica. Llibre de Capítols del VI Congrés Internacional i XI Nacional de Psicologia Clínica de Santiago de Compostel·la, 2013. Pp.188-193.Associació espanyola de psicologia conductual. ISBN 978-84-695-6987-0.Presentació d'una comunicació oral: Una dona que treballa en el món de la prostitució. Un cas d'estrès amb atacs de pànic. VI Congrés Internacional i XI Nacional de Psicologia Clínica. Santiago de Compostel·la, 6, 7, 8 de juny de 2013.Participació en el simposi: Resultats a curt termini d'un taller d'estimulació cognitiva per a tractar al fibroneblina en un grup de dones amb fibromiàlgia. Congr…

Metodologia de treball / Metodología de trabajo

Imatge
Orientació teòrica:

Integradora.Revisió continuada de la recerca científica que es dona en el camp de la psicologia clínica i de la salut.Assistència i participació en cursos, congressos i seminaris de diferents orientacions teòriques.

Metodologia de treball:

Sessions individuals:
Avaluació i psicodiagnòstic: entrevista, passació de tests i devolució de resultatsPlanificació del procés terapèuticSessions de teràpia
Sessions de grup:
Avaluació de les necessitats del grupPlanificació de les sessions de grupSessions de teràpia que consten de:
a.) Pedagogia de la problemàtica tractada ( dèficits de memòria, ansietat, insomni, depressió, dolor crònic…)
b.) Abordatge del problema a través de l’aprenentatge de diferents tècniques, tallers, dinàmiques de grup i tasques fer a casa.
c.) Resum de tot el procés i avaluació de resultats.


Orientación teórica:

Integradora Revisión de la investigación más reciente en el campo de la psicología clínica y de la saludAsistencia y participación e…

Conferències / Conferencias 2018-2019

Imatge
Conferències, xerrades i tallers en Aules Universitàries de la Gent Gran (UB, Pompeu Fabra, etc) i a la Xarxa de Biblioteques públiques de Barcelona i de tot Catalunya 
Foto: Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barberà del VallèsPer què es tan important la Memòria Històrica? Un enfocament psicosocial/ ¿Por qué es tan importante la Memoria Histórica? Un enfoque psicosocial 

La perversió naricista en l'actualitat. Orientacions per afrontar el maltractament psicològic / La perversión narcisista en la actualidad. Orientaciones para afrontar el maltrato psicológico

"El senior cohousing", una alternativa per afrontar la solitud durant la vellesa / "El senior cohousing", una alternativa para afrontar la soledad en la vejezFoto: Biblioteca Sofia Barat


Consum responsable: Vivim per comprar o comprem per viure? / Consumo responsable:¿Vivimos para comprar o compramos para vivir?

Pensament positiu: és necessari per a afrontar l'adversitat? / Pensamiento…