divendres, 26 de juny de 2015

Problemes tractats / Problemas tratados


Contacte / Contacto: Clara Esquena i Freixas 

656 697 441 / claraesq@gmail.com

Blog d'actualitat: www.claraspsicologia.blogspot.com.esDepressió
Ansietat
Insomni
Obsessions
Traumes
Pèrdues de memòria
Problemes de conducta (impulsivitat, desobediència...)
Dolor crònic i fatiga
Problemes d'atenció i concentració (ajuda amb els deures...)
Conflictes de parella (infidelitat, divorci, problemes sexuals...)
Dependències (substàncies, joc, noves tecnologies, relacions...)

Edats: Nens, adolescents, adults i persones grans

I també: tallers, cursos, xerrades i conferènciesDepresión
Ansiedad
Insomnio
Obsesesiones

Traumas
Pérdidas de memoria
Problemas de comportamiento (impulsividad, desobediencia...)
Dolor crónico y fatiga

Problemas de atención y concentración (ayuda con los deberes...)
Conflictos de pareja (infidelidad, divorcio, problemas sexuales...)
Dependencias (sustancias, juego, nuevas tecnologías, relaciones...)

Edades: Niños, adolescentes, adultos y personas mayores

Y también: talleres, cursos, charlas y conferenciasdivendres, 5 de juny de 2015

Currículum
"Contacte, formació acadèmica, experiència professional i altres" (CAT)

"Contacto, formación académica, experiencia profesional y otros" (CAST)DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
FORMACIÓ ACADÈMICA (CAT)


 • Presentació d'una comunicació oral: Una dona que treballa en el món de la prostitució. Un cas d'estrès amb atacs de pànic. VI Congrés Internacional i XI Nacional de Psicologia Clínica. Santiago de Compostel·la, 6, 7, 8 de juny de 2013.
 • Participació en el simposi: Resultats a curt termini d'un taller d'estimulació cognitiva per a tractar al fibroneblina en un grup de dones amb fibromiàlgia. Congrés Internacional sobre avenços en tractaments psicològics. Granada, 14, 15, 16, 17 d'Abril del 2010.

 • DEA (Diploma d'Estudis Avançats, Suficiència Investigadora) amb qualificació d'Excel·lent per unanimitat. Institut de Recerca i Qualitat de Vida. Universitat de Girona (2008).

 • Treball de Recerca sobre Envelliment satisfactori. Institut de Recerca i Qualitat de vida. Universitat de Girona (2006-2007)

 • Curs de doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida. Universitat de Girona. Girona.(2004)

 • Postgrau de Psicopatologia Clínica. Universitat de Barcelona.Barcelona. (2002)

 • Màster de Psicologia Analítica . Universitat Ramon Llull. Barcelona. (1999-2001)

 • Llicenciatura de Psicologia Clínica. Universitat Ramon Llull. Barcelona. (1995-1999)

FORMACIÓN ACADÉMICA (CAST)


 • Presentación de una comunicación oral: Una mujer que trabaja en el mundo de la prostitución. Un caso de estrés con ataques de pánico. VI Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica. Santiago de Compostela, 6, 7, 8 de junio de 2013.
 • Participación en el simposio: Resultados a corto plazo de un taller de estimulación cognitiva para tratar la fibroneblina en un grupo de mujeres con fibromialgia. Congreso Internacional sobre avances en tratamientos psicológicos. Granada, 14, 15, 16, 17 de Abril de 2010.

 • DEA (Diploma de Estudios Avanzados. Suficiencia Investigadora) con calificación de Excelente por unanimidad. Institut de Recerca i Qualitat de Vida. Universitat de Girona (2008)

 • Trabajo de investigación sobre Vejez satisfactoria. Instituto de Investigació y Calidad de Vida. Universidad de Girona (2006-2007)

 • Curso de doctorado de Psicología y calidad de vida. Universidad de Girona. Girona.(2004)

 • Posgrado de Psicopatología Clínica. Universidad de Barcelona.Barcelona. (2002)

 • Máster de Psicología Analítica . Universidad Ramon Llull. Barcelona. (1999-2001)

 • Licenciatura de Psicologia Clínica. Universidad Ramon Llull. Barcelona. (1995-1999).


CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES (CAT)
 • II Congrés de Serveis Socials. Violències en els escenaris actuals. Barcelona. (2016).
 • Curs de formació en Psicologia de les emergències. COPC. Girona (2008-2009).

 • Jornada Estils afectius tòxics. A càrrec del professor Walter Riso i la dra. Iris Luna. COPC. Barcelona (2008).

 • Monogràfic de Teràpia Breu Estratègica per a la resolució dels trastorns sexuals. A càrrec de Giorgio Nardone. Vall d'Hebron. Institut Gestalt. Barcelona (2008).

 • Jornada Dolor Crònic: el repte professional de l'abordatge des d'una perspectiva interdisciplinar i integral. COPC.Barcelona (2008).

 • Congrés Mundial de Teràpies Cognitives i Conductuals. CCIB. Barcelona (2007)

 • Taller Pre-Congrés sobre Teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT). A càrrec d'Steve Hayes (Nevada, USA). Barcelona (2007)

 • Taller al Congrés sobre Teràpia Dialèctica del Comportament pel Trastorn Límit de la Personalitat. A càrrec de Shireen Rizvi (Nova York). Barcelona (2007)

 • Jornades sobre Diàleg estratègic; a càrrec de Giorgio Nardone. Instiut Gestalt. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona (2006)

 • Curs de Directora de lleure infantil i juvenil. Fundació Pere Tarrés. Barcelona. (2004-2005)

 • Monogràfic: Eduquem a través dels contes. Fundació Pere Tarrés. Barcelona. (2005)

 • Monogràfic: Les religions del món. Educar en el coneixement i respecte a totes les religions.Fundació Pere Tarrés. Barcelona. (2005)

 • Jornada de Violència domèstica i Maltractament Infantil. Diagnòstic i Teràpia .Serveis Socials de Palafrugell. Palafrugell. (2004)

 • Jornada Heia Psicologia sobre Agressivitat i Violència Infanto-Juvenil. UdG. Girona. (2004)

 • Curs Psicologia de la dona i Mitologia Grega.A càrrec d'Hortensia Carrer Blandin. IAPA. Barcelona. (2004)

 • Seminari de Terapia infantil Gestàltica. A càrrec de Loretta Cornejo Parolini. Umayquipa. Barcelona. (2003)

 • Curs El conte com a eina terapèutica. Col.legi Oficial de Psicòlegs Catalunya.Girona (2002)

 • Curs de Psicoterapia i Sida. Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Barcelona (2001)

 • Jornada de Psicoanàlisi amb el Dr. Stern Universitat Ramon Llull.Barcelona. (1997)

 • IV Congrés de Psicologia Humanista Universitat Ramon Llull. Barcelona. (1997)

 • V Congrés de Psicologia ConductualUniversitat de Vitoria-Gasteiz.Vitoria. (1996)

 • Curs de Monitora de lleure infantil i juvenil. Escola de l’esplai. Girona.(1995)CURSOS, CONGRESOS Y JORNADAS (CAST)
 • II Congreso de Servicios Sociales. Violencias en los escenarios actuales. Barcelona. (2016).
 • Curso de formación el Psicologia de las emergencias. COPC. Girona (2008-2009).

 • Jornada Estilos afectivos tóxicos. A cargo del profesor Walter Riso y la dra. Iris Luna. COPC.Barcelona (2008).

 • Monográfico de Terapia Breve Estrategica para la resolución de trastornos sexuales. A cargo de Giorgio Nardone. Vall d'Hebron. Instituto Gestalt. Barcelona (2008).

 • Jornada Dolor Crónico: el reto profesional del abordaje des de una perspectiva interdisciplinar e integral. COPC. Barcelona (2008).

 • V Congreso Mundial de Terápias Cognitivas y Conductuales. CCIB. Barcelona (2007)

 • Taller Pre-Congreso sobre Terápia de Acceptación y Compromiso (ACT). A cargo de Steve Hayes (Nevada, USA). Barcelona (2007)

 • Taller al Congreso sobre Terápia Dialéctica del Comportamiento por el Trastorno Límite de la Personalidad. A cargo de Shireen Rizvi (Nova York). Barcelona (2007)

 • Jornadas sobre Diálogo estratégico; a cargo de Giorgio Nardone. Instiuto Gestalt. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona (2006)

 • Curso de Directora de tiempo libre infantil y juvenil. Fundación Pere Tarrés. Barcelona. (2004-2005)

 • Monográfico: Eduquemos con los cuentos. Fundación Pere Tarrés. Barcelona. (2005)

 • Monográfico: Las religiones del mundo. Educar en el conocimiento y el respeto a todas las religiones.Fundación Pere Tarrés. Barcelona. (2005)

 • Jornada de Violencia doméstica i Maltrato Infantil. Diagnóstico y Terapia .Servicios sociales de Palafrugell. Palafrugell (2004)

 • Jornada Heia Psicología sobre Agresividad y i Violencia Infanto-Juvenil. UdG. Girona (2004)

 • Curso Psicología femenina y Mitologia Griega.A cargo de Hortensia Carrer Blandin. IAPA. Barcelona (2004)

 • Seminario de Terapia infantil Gestáltica. A cargo de Loretta Cornejo Parolini. Umayquipa. Barcelona (2003)

 • Curso El cuento como herramienta terapéutica.. Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña.Girona (2002)

 • Curso de Psicoterapia y Sida. Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Barcelona (2001)

 • Jornada de Psicoanalisis con el Dr. Stern Universidad Ramon Llull. Barcelona (1997)

 • IV Congreso de Psicología Humanista Universidad Ramon Llull. Barcelona (1997)

 • V Congreso de Psicología ConductualUniversidad de Vitoria-Gasteiz. Vitoria (1996)

 • Curso de Monitora de tiempo libre infantil y juvenil. Escola de l’esplai. Girona(1995).


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (CAT)
 • Conferenciant. Aules d'Extensió Universitàries per a la Gent Gran de Barcelona. Universitat de Barcelona. UB. (2010-2015).Universitat Autònoma de Barcelona. UAB (2012-2013).Universitat de Vic (2013-2014)
 • Psicòloga Clínica. Tractament d’ansietat, depressió, insomni, estrès, obsessions... Centres privats. Palamós i Barcelona.(2006-2015)

 • Psicòloga Clínica de Tallers per afrontar l’insomni i les pèrdues de memòria en persones afectades de Fibromiàlgia. Delegació al Baix Empordà de l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia. Hospital de Palamós. Palamós (2006)

 • Psicòloga d’adolescents: direcció, organització i realització del programa educatiu IEPA per adolescents en situació de risc social a Palafrugell.Serveis Socials de Palafrugell.Palafrugell. (2004-2005)

 • Directora del Casal d'Estiu Municipal de Palafrugell . Palafrugell. (2003-2005)

 • Psicòloga infantil.Treball psicològic amb nens/es i adolescents,treball psicològic amb pares.Centre psicopedagògic Tangram. La Bisbal d'Empordà (2002-2004)

 • Psicòloga Gent Gran: Tallers d'estimulació cognitiva i animació sòcio-cultural per a gent gran.Residència geriàtrica Nostra Sra. de Montserrat.Palafrugell.(2002-2005) i Espai Dona. Palafrugell (2005-2006)

 • Psicòloga de creixement personal: cursos de psicologia analítica i creixement personal (2000-2015). Centres cívics, casals gent gran i associacions.Casa Golferichs. Casal de Sarrià. Can Castelló i altres. Barcelona.

 • Divulgació de la psicologia: xerrades, conferències, col.laboracions en programes de t.v i ràdio locals, articles d’opinió en diaris i revistes (2002-2015)

 • Educadora de pluridiscapacitats.Fundació Pere Mitjans. Barcelona. (2000-2001)

 • Pràctiques de Salut Mental (1997-2000):
  Educadora de persones amb problemes d'aprenentatge. Nansen Highland. Escòcia. (estiu 2000)
  Cuidadora en Centre de Salut Mental (pràctiques). Centre "Dreta de l'Eixample". Barcelona. (1999)
  Cuidadora en Centre de Dia de Salut Mental (pràctiques).Centre AREP. Barcelona. (1997)

 • Monitora de lleure Infantil i Juvenil. Casal d'Estiu. Palafrugell. (1994-1998,2002)
EXPERIENCIA PROFESIONAL (CAST)
 • Conferenciante. Aulas de Extensión Universitarias para la Gente Mayor. Universidad Barcelona. Barcelona (2010-2015). Universidad Autónoma de Barcelona. (2012-2013).Universidad de Vic (2013-2014).

 • Psicóloga Clínica. Tratamiento de para la ansiedad, depresión, insomnio, estrés, obsesiones... Centros privados. Palamós y Barcelona. (2006-2015)

 • Psicóloga Clínica de Talleres para tratar el insomnio y las pérdidads de memoria en personas afectadas de Fibromialgia. Delegación del Baix Empordà de la Asociación Catalana de Afectados de Fibromialgia. Hospital de Palamós. Palamós (2006)

 • Psicóloga de adolescentes: dirección, organización y realización de un programa educativo para adolescentes en situación de riesgo social. Servicios Sociales de Palafrugell. Palafrugell.Palafrugell. (2004-2005)

 • Directora del Casal de Verano Municipal de Palafrugell . Palafrugell. (2003-2005)

 • Psicóloga infantil. Trabajo psicológico con niños y adolescentes. Trabajo psicológico con padres y madres. Centro psicopedagógico Tangram. La Bisbal d'Empordà (2002-2004)

 • Psicóloga Gente Mayor: Talleres de estimulación cognitiva y animación socio cultural para gente mayor.Residencia geriatrica Nostra Sra. de Montserrat.Palafrugell.(2002-2005) y Espai Dona. Palafrugell (2005-2006)

 • Psicóloga de crecimiento personal: cursos de psicología analítica y crecimiento personal (2000-2015). Centros cívicos, clubs jubilados y asociaciones. Casa Golferichs. Casal de Sarrià. Can Castelló y otros. Barcelona.

 • Divulgación de la psicología: charlas, conferencias, colaboraciones en programas de tv y radio locales, artículos de opinión en diarios y revistas (2002-2015)

 • Educadora de personas con pluridiscapacidades.Fundación Pere Mitjans. Barcelona. (2000-2001)

 • Prácticas de Salud Mental (1997-2000):
  Educadora de personas con problemas de aprendizaje. Nansen Highland. Escocia. (verano 2000)
  Cuidadora en Centro de Salud Mental (prácticas). Centro "Dreta de l'Eixample". Barcelona. (1999)
  Cuidadora en Centro de Día de Salud Mental (prácticas).Centro AREP. Barcelona. (1997) 

 INFORMÀTICA I LLENGÜES (CAT)
 • Informàtica: paquet estadístic SPSS

 • Idiomes:
  Català
  Castellà
  Anglès. IELTS. British Council. Barcelona.(2002). Estudis per adquirir l’Advanced (en curs)
  Italià. Nivell A. Instituto Italiano di Cultura di Barcelona.(2000)

 • Cursos de redacció i millora de textos escrits. Ateneu Barcelonès.Barecelona.(2005)

INFORMÁTICA Y LENGUAS (CAST)
 • Informática: paquete estadístico SPSS

 • Idiomas:
  Catalán
  Castellano
  Inglés. IELTS. British Council. Barcelona.(2002). Estudios per adquirir el Advanced (en curso)

 • Italiano. Nivel A. Instituto Italiano di Cultura di Barcelona.(2000)

 • Cursos de redacción y mejora de textos escritos. Ateneu Barcelonés.Barcelona.(2005)

Metodologia de treball/ Metodología de trabajo


Orientació teòrica:
 • Integradora
 • Revisió continuada de la recerca científica que es dóna en el camp de la psicologia clínica i de la salut
 • Formació continuada assistint a cursos, congressos i seminaris de totes les orientacions teòriques
Metodologia de treball:
Sessions individuals:
 1. Avaluació i psicodiagnòstic: entrevista, passació de tests i devolució de resultats
 2. Planificació del procés terapèutic
 3. Sessions de teràpia
Sessions de grup:
 1. Avaluació de les necessitats del grup
 2. Planificació de les sessions de grup
 3. Sessions de teràpia que consten de:
  a.) Pedagogia de la problemàtica tractada ( dèficits de memòria, ansietat, insomni, depressió, dolor crònic…)
  b.) Abordatge del problema a través de l’aprenentatge de diferents tècniques, tallers, dinàmiques de grup i tasques fer a casa.
  c.) Resum de tot el procés i avaluació de resultats.

Orientación teórica:
 • Integradora
 • Revisión de la investigación más reciente en el campo de la psicología clínica y de la salud
 • Formación continuada asistiendo a cursos, congresos y seminarios de todas las orientaciones teóricas
Metodología de trabajo:
Sesiones individuales:
 1. Evaluación y psicodiagnóstico: entrevista, pasación de tests y devolución de resultados
 2. Planificación del proceso terapéutico
 3. Sesiones de terapia
 4. Evaluación de resultados
Sesiones de grupo:
 1. Evaluación de las necesidades del grupo
 2. Planificación de las sesiones
 3. Sesiones de terapia que constan de:
  a.) Pedagogía del problema tratado ( déficits de memoria, ansiedad, estrés…)
  b.) Tratamiento del problema a través del aprendizaje de distintas técnicas, talleres, dinámicas de grupo y tares para hacer en casa.
  c.) Resumen de todo el proceso y devolución de resultados

Conferències / Conferencias 2016-2017


Foto: Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barberà del VallèsPer què es tan important la Memòria Històrica? Un enfocament psicosocial/ ¿Por qué es tan importante la Memoria Histórica? Un enfoque psicosocial Consum responsable: Vivim per comprar o comprem per viure? / Consumo responsable:¿Vivimos para comprar o compramos para vivir?Pensament positiu: és necessari per a afrontar l'adversitat? / Pensamiento positivo: ¿es necesario para afrontar la adversidad?
Foto: Aules de la Gent Gran de BadalonaPateixo una malaltia o només estic trist/a? Tractar la depressió, al S.XXI / ¿Sufro una enfermedad o sólo estoy triste? Tratar la depresión, en el S. XXI


"Amor és no haver de dir mai ho sento" El mite de l'amor romàntic al cinema / "Amor es no tener que decir nunca lo siento" El mito del amor romántico en el cineFoto: Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barberà del Vallès

Bodes, dietes i obres de caritat: la psicologia de la premsa rosa / Bodas, dietas y obras de caridad: la psicología de la prensa rosa


"Hi havia una vegada, en un país llunyà..." La psicologia dels contes de fades/ "Érase una vez, en un país lejano..." La psicología de los cuentos de hadas

Foto: Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran del Vallès Oriental (AGEVO), Granollers


Atrapats a la xarxa:  com escapar de les trampes d'Internet / Atrapados en la red: cómo escapar de las trampas de InternetL'amor en els temps de Tinder.Com ha canviat Internet les relacions de parella? / El amor en los tiempos de Tinder ¿Cómo ha cambiado Internet las relaciones de pareja?Foto: Biblioteca de Palafrugell


"Saps què he somiat aquesta nit?" Els somnis i la vida quotidiana /¿Sabes qué he soñado esta noche? Los sueños y la vida cotidiana"Cansats de comptar ovelles?" L'insomni, un problema amb solució/ ¿Cansados de contar ovejas? El insomnio, un problema con soluciónFoto: Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet, BarcelonaLes patologies del poder: quina és la cara fosca dels governants ? / Las patologías del poder: ¿cuál es la cara oscura de los gobernantes?


Per què cal aturar les retallades? L'austericidi i els problemas psicològics / ¿Por qué hay que parar los recortes? El austericidio y los problemas psicológicos
Foto: Aules d'Extensió Universitària de Vilanova i la Geltrú
 


Consells per a treballar la memòria, dia a dia/ Consejos para trabajar la memoria, día a díaMés Plató i menys Prozac. El poder terapèutic de la paraula/ Más Platón y menos Prozac. El poder terapéutico de la palabra 
Sol·licita el power point de les xerrades/ Solicita el power point de las charlas: claraesq@gmail.com