Entrades

Problemes tractats / Problemas tratados

Imatge
Depressió. Ansietat.  Insomni. Obsessions. Traumes.   Pèrdues de memòria. Problemes de conducta   Dolor crònic i fatiga. Dificultats d'atenció i concentració    Conflictes de parella. Dependències   Edats: Nens, adolescents, adults i persones grans Atenció a la diversitat funcional  I també: tallers, cursos, xerrades 🌼🌼🌼🌼 Depresión. Ansiedad.  Insomnio Obesiones. Traumas.  Pérdidas de memoria. Problemas de comportamiento  Dolor crónico y fatiga. Problemas de atención y concentración  Conflictos de pareja. Dependencias  Edades: Niños, adolescentes, adultos y personas mayores Atención a la diversidad funcional  Y también: talleres, cursos, charlas

Currículum

Imatge
Clara Esquena i Freixas Psicòloga clínica claraesq@gmail.com C/ Josep Joan, 10 (Palamós)-Presencial- Online-M. 656697441 www.clarapsicologia.blogspot.com.es  FORMACIÓ ACADÈMICA   Publicació de l'article: Una dona que treballa en el món de la prostitució. Un cas d'estrès amb atacs de pànic. Avenços en Psicologia Clínica. Llibre de Capítols del VI Congrés Internacional i XI Nacional de Psicologia Clínica de Santiago de Compostel·la, 2013. Pp.188-193.Associació espanyola de psicologia conductual. ISBN 978-84-695-6987-0. Presentació d'una comunicació oral: Una dona que treballa en el món de la prostitució. Un cas d'estrès amb atacs de pànic. VI Congrés Internacional i XI Nacional de Psicologia Clínica. Santiago de Compostel·la, 6, 7, 8 de juny de 2013 . Participació en el simposi: Resultats a curt termini d'un taller d'estimulació cognitiva per a tractar al fibroneblina en un grup de dones amb fibromiàlgia . Congrés Internacional sobre avenç

Metodologia de treball / Metodología de trabajo

Imatge
Orientació teòrica: Integradora. Revisió continuada de la recerca científica que es dona en el camp de la psicologia clínica i de la salut. Assistència i participació en cursos, congressos i seminaris de diferents orientacions teòriques. Metodologia de treball: Sessions individuals: Avaluació i psicodiagnòstic: entrevista, passació de tests i devolució de resultats Planificació del procés terapèutic Sessions de teràpia Sessions de grup: Avaluació de les necessitats del grup Planificació de les sessions de grup Sessions de teràpia que consten de: a.) Pedagogia de la problemàtica tractada ( dèficits de memòria, ansietat, insomni, depressió, dolor crònic…) b.) Abordatge del problema a través de l’aprenentatge de diferents tècniques, tallers, dinàmiques de grup i tasques fer a casa. c.) Resum de tot el procés i avaluació de resultats. Orientación teórica

Conferències / Conferencias 2020-2021

Imatge
Conferències, xerrades i tallers en Aules Universitàries de la Gent Gran (UB, Pompeu Fabra, etc) i a la Xarxa de Biblioteques públiques de Barcelona i de tot Catalunya  Foto: Ca la Pruna. Ajuntament de Pals Foto: Aules de la Gent Gran de Calella Foto: Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barberà del Vallès Per què es tan important la Memòria Històrica? Un enfocament psicosocial/ ¿Por qué es tan importante la Memoria Histórica? Un enfoque psicosocial  La perversió naricista en l'actualitat. Orientacions per afrontar el maltractament psicològic / La perversión narcisista en la actualidad. Orientaciones para afrontar el maltrato psicológico "El senior cohousing", una alternativa per afrontar la solitud durant la vellesa / "El senior cohousing", una alternativa para afrontar la soledad en la vejez Foto: Biblioteca Sofia Barat Consum responsable: V ivim per comprar o comprem per viure? / Consumo responsab